Wystąpienia główne

Dr Maja Białek (UJ)

 

Instytut Filozofii UJ

Academia

dr Paweł Sikora (UMCS)

 

Instytut Filozofii UMCS

                               Academia 

 

Dr Anna Tomaszewska (UJ)

 

Instytut Filozofii UJ

Academia


Komentatorzy