Program sympozjum

 

Warszawa, 20.01.2017

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 268)

 

10:00 - 11:30 dr Paweł Sikora (UMCS)Pojęciowa treść percepcji a problem realizmu w nowożytnej filozofii

Komentarz: dr hab. Marcin Poręba (UW), dr Piotr Kozak (UW)

 

11:30 - 11:45 I przerwa kawowa

 

11:45 - 13:15 dr Anna Tomaszewska (UJ)(Nie)pojęciowa treść percepcji w Kantowskiej teorii doświadczenia

Komentarz: dr hab. Włodzimierz Heflik (UP), mgr Małgorzata Koronkiewicz (UW)

 

13:15-13:30 II przerwa kawowa

 

13:30 - 15:00 dr Maja Białek (UJ)Czy treści mentalne de se są niepojęciowe?

Komentarz: dr Krystyna Bielecka (UW), dr Paweł Gładziejewski (PAN).

 

15:00 Obiad i zamknięcie konferencji