Patronat medialny


Komitet organizacyjny: 

 

dr Krystyna Bielecka (UW)

dr Piotr Kozak (UW)

dr Błażej Skrzypulec (IFiS PAN)


Konferencja finansowana w ramach grantu NCN 2015/19/D/HS1/02426